Orange Link är ett telemarketing företag med inriktning på den Nordiska marknaden. Vi har över 16 års erfarenhet i Sverige, Norge och Finland. I mitten utav 2014 så startade vi ett gemensamt kontor i Bangkok, Thailand där vi kan samla vår kunskap och personal genom att så sätt ge bättre service till våra kunder.

Vi utvecklar kundrelationer för ledande postorder- och e-commerce företag. Vi jobbar med kundservice, telemarketing och marknadsanalyser. Vi erbjuder ditt företag en helhetslösning för försäljning, logistik och kundhantering.

Vår vision är att hjälpa andra företag att skapa och förbättra deras kunddialog, vare sig det är via telefonförsäljning eller kundservice. Det kan både vara via telefon, e-mail, chat, sociala medier eller andra kanaler. Orange Link är grundat utav gedigna och drivna entreprenörer.

BOARD OF INVESTMENT

Orange Link Service Company Ltd. Är ett BOI registrerat företag. Detta betyder att vi är godkända utav myndigheten Board of Investment i Thailand.